kancelaria zamówień publicznych - Łukasz Litwinowicz

Fundacje i stowarzyszenia

Oferta dla Fundacji i Stowarzyszeń: 
  1. Sporządzanie statutów dla nowo zakładanych organizacji.
  2. Sporządzenie zmian do statutów już funkcjonujących organizacji. 
  3. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej w procesie rejstracji organizacji. 
  4. Wsparcie w zakresie zwolnienia od kosztów postępowania rejstracji Fundacji i Stowarzyszenia. 
  5. Przygotowywanie umów w zakresie funkcjonowania organizacji (umowy cywilno - prawne, umowy o pracę, umowy zlecenie, ...)
  6. Przygotowywanie dokumentacji w zakresie pozyskiwanie dotacji i granów.