kancelaria zamówień publicznych - Łukasz Litwinowicz

KONTAKT

Zapraszam do kontaktu: 

Kancelaria  Zamówień  Publicznych
Łukasz  Litwinowicz
ul. Kołłątaja 11/15, 45-064 Opole
NIP: 991 017 55 34
l.litwinowicz@gmail.com
tel. 792 141 194